bild på farligt avfall i hushållet

Farligt avfall

Farligt avfall är viktigt att sortera ut eftersom det kan ställa till stor skada i naturen. Lämna ditt farliga avfall till Återbruket. Där tas det om hand på ett miljösäkert sätt.

I hemmet finns en hel del farligt avfall som vi använder i vardagen.  Produkter märkta med varningstexter som t ex ”Brandfarligt”, ”Hälsovådligt” eller ”Förvaras oåtkomligt för barn” innehåller oftast farliga ämnen. Om du är osäker på vad som är farligt avfall, lämna det till Återbruket. Det är bättre att du lämnar för mycket än för lite.

Det bästa är om vi minimerar användningen av skadliga kemikalier och redan i affären väljer miljövänligare alternativ.

Det här är farligt avfall

  • Batterier och bilbatterier
  • Bekämpningsmedel
  • Färg, lim- och lackrester. Hit räknas även fernissa, impregneringsmedel, spackel, fogmassa m m.
  • Ljuskällor: lampor, lysrör
  • Lösningsmedel till exempel: thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, aceton, nagellackborttagningsmedel, tändvätska, t-sprit, k-sprit, bränsle för oljelampor.
  • Rengöringsmedel, till exempel: propplösare, klorin, kalklösare, blekmedel, golvrengöring, fläckborttagning, kemikalier för rengöring av pooler
  • Spillolja och oljefilter
  • Sprayflaskor till exempel: färg, hårspray, deospray, parfym
  • Kyl och frys
  • Tryckimpregnerat trä

Märk upp!

När du lämnar farligt avfall till Återbruket, använd gärna originalförpackningen eller märk förpackningen med vad det innehåller. Då är det lättare för oss att ta hand om avfallet på rätt sätt.

Rensa badrummet och städskåpet

Dra ner på mängden produkter du har i badrummet och städskåpet. På så sätt lättar du på kemikalietrycket i naturen, miljön och din egen kropp. Och när du ändå håller på att rensa – kom ihåg att gammal medicin ska till apoteket.

Vad händer sedan?

När du lämnar farligt avfall på Återbruket sorterar vi det eftersom vissa produkter inte kan förvaras tillsammans med andra. Avfallet transporteras sedan till VafabMiljös anläggning i Västerås där det mellanlagras. Efter det transporteras det vidare för olika behandling. Det mesta destrueras genom förbränning på företaget Fortum Recycling i Kumla. Syror neutraliseras, spillolja renas, batterier och till viss del lampor återvinns.