bild på elavfall i hushållet

Elavfall

Elavfall är allt som har sladd och/eller batteri. Dessa produkter kan innehålla miljöfarliga ämnen som bland annat kadmium, kvicksilver, freoner och PCB. Det är därför viktigt att du lämnar uttjänta el- eller elektroniska produkter till Återbruket. På så sätt kan det tas om hand på rätt sätt.

Elavfall sorterar du på Återbruken i olika kategorier, t ex vitvaror, småel, kyl-och frys, bildskärmar. Elavfall har också producentansvar vilket betyder att du kan lämna in ditt elavfall till butiker som säljer elektronikvaror.

Det här är elavfall

  • Spisar
  • Diskmaskin
  • Klockor
  • Telefoner
  • Datorer
  • Glödlampor
  • Tv
  • Stereo
  • Andra apparater som innehåller kretskort och drivs med batteri eller sladd.

Glöm inte de inbyggda batterierna

Tänk på att många saker idag har inbyggda batterier, bl a födelsedagskort som spelar melodier, skor som blinkar, el-tandborstar, leksaker som låter eller blinkar, apparater av olika slag m.m.  Om det inte går att att ta loss batteriet lämnar du hela saken till försäljningsstället eller till Återbruket.

Vad händer sedan?

Kylskåp och frysar:  El-Kretsen ansvarar för hanteringen. Skickas vidare till Järna i Södermanland där de töms på freoner, utvinner CFC ur isoleringen samt tömmer ur kompressoroljan. Metallen plockas bort och återvinns medan plasten energiåtervinns .

Vitvaror: Skickas för behandling till certifierade elektronikåtervinnare. Se ovan om kylskåp och frysar.

Batterier: Sorteras i Göteborg av maskiner som känner av olika batterier och kan därmed sortera ut dessa var för sig. Ytterligare sortering sker för hand. Går sedan till återvinning. Kvicksilver som tas om hand går till slutförvaring.

Glödlampor/Lysrör: Återvinning sker i Hovmantorp i Småland. Rören vakuumsugs på kvicksilver och glasen återvinns.