kund som lämnar trädgårdsavfall på Återbruket

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan du med fördel kompostera hemma i din trädgård. Du slipper transporter och du får en fin jord som du kan använda i planteringar på din tomt. Om du inte har någon hemkompost är du som privatperson välkommen till Återbruket med ditt trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall på rätt plats är en resurs. Hjälp till att göra närmiljön trevlig och informera gärna varandra i samfällighetsföreningar eller villaägarföreningar om vad som gäller för trädgårdsavfall. Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt. Det är, liksom annan nedskräpning, olagligt.

Det här är trädgårdsavfall

  • ris
  • grenar
  • gräsklipp
  • ogräs
  • löv
  • fallfrukt

Så sorterar du trädgårdsavfall

På vissa Återbruk kan du sortera ditt trädgårdsavfall i olika behållare; ”Gräs, löv, fallfrukt (GLF)” samt ”Ris och grenar”. På Återbruk där denna uppdelning inte finns kallas behållaren för ”Trädgårdsavfall”.

Risinlämning i Virsbo och Ramnäs

I Virsbo och Ramnäs finns speciella platser för risinlämning. Det är öppet varje tisdag från och med 1 april fram till 30 oktober på följande platser:

  • Virsbo, Grusgropen, har öppet kl. 9:00-20:00.
  • Ramnäs, Norrbyvägen har öppet kl. 10:30-20:00.

Hur du hanterar invasiva växter som avfall

Jättebalsamin, jätteloka, parkslide och blomsterlupiner är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i den svenska naturen och klassas därför som en invasiv art. Dessa arter ska tas på stort allvar eftersom de påverkar vårt ekosystem, vår hälsa hos djur och människor samt kan orsaka kostnader för både privatperson som för samhället.

Vi rekommenderar därför att invasiva växter ska läggas i restavfallet (gröna kärlet) i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas till Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi. Båda tillvägagångssätten går till förbränning utan omlastning och riskerar därmed inte att sprida arterna vidare.

Om du vill läsa mer om invasiva arter, så hittar du mer information hos Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.

Naturvårdsverket – Invasiva främmande arter – artfakta

Natuskyddsföreningen – Invasiva arter ingen vill ha