grönt och brunt sopkärl

Kommunalt avfall (Hushållsavfall)

Kommunalt avfall (hushållsavfall) är matavfall och restavfall som du lägger i det bruna och gröna kärlet. .

Matavfall sorterar du ut i den bruna matavfallspåsen och lägger i det bruna kärlet. Det blir sedan biogas i vår biogasanläggning.

Restavfall är övrigt avfall som inte kan sorteras ut och lämnas till återanvändning. Det lägger du i det gröna kärlet.

Vill du veta hur du ska sortera matavfall och få exempel på vad restavfall är kan du läsa mer här:

Matavfall

Restavfall