bild på farligt avfall i hushållet

Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande den dagen du vill göra dig av med dem. Det är viktigt att sortera ut farligt avfall och lämna det till Återbruket. Där ser vi till att det tas om hand på ett miljösäkert sätt.

I hemmet finns en hel del farligt avfall som vi använder i vardagen. Produkter märkta med varningstexter som exempelvis “Brandfarligt”, “Hälsovådligt” eller “Förvaras oåtkomligt för barn” innehåller oftast farliga ämnen. Om du är osäker på vad som är farligt avfall, lämna det till Återbruket. Det är bättre att du lämnar för mycket än för lite.

Det bästa är om vi minimerar användningen av skadliga kemikalier och redan i affären väljer miljövänligare alternativ.

Det här är farligt avfall

  • Batterier och bilbatterier
  • Bekämpningsmedel
  • Färg, lim- och lackrester. Hit räknas även fernissa, impregneringsmedel, spackel, fogmassa med mera
  • Ljuskällor: lampor, lysrör
  • Lösningsmedel som exempelvis thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, aceton, nagellackborttagningsmedel, tändvätska, t-sprit, k-sprit, bränsle för oljelampor.
  • Rengöringsmedel som exempelvis propplösare, klorin, kalklösare, blekmedel, golvrengöring, fläckborttagning, kemikalier för rengöring av pooler
  • Spillolja och oljefilter
  • Sprayflaskor som exempelvis färg, hårspray, deospray, parfym
  • Kyl- och frysskåp
  • Tryckimpregnerat trä

Viktigt att märka upp flaskan/burken

När du lämnar farligt avfall till Återbruket, använd gärna originalförpackningen eller märk förpackningen med vad det innehåller. Då är det lättare för oss att ta hand om avfallet på rätt sätt.

Rensa badrummet och städskåpet

Dra ner på mängden produkter du har i badrummet och städskåpet. På så sätt lättar du på kemikalietrycket i naturen, miljön och din egen kropp. Och när du ändå håller på att rensa – kom ihåg att gammal medicin ska till apoteket.

Vad händer sedan?

När du lämnar farligt avfall på Återbruket sorterar vi det eftersom vissa produkter inte kan förvaras tillsammans med andra. Avfallet transporteras sedan till VafabMiljös anläggning i Västerås där det mellanlagras. Efter det transporteras det vidare för olika behandling. Det mesta förstörs genom förbränning på företaget Fortum Recycling i Kumla. Syror neutraliseras, spillolja renas, batterier och till viss del lampor återvinns.