Norbergs nya taxa 2020

Nya taxor för hushållsavfallet i Norbergs kommun

Nu har Norbergs kommun antagit VafabMiljös förslag till ny taxa. Det innebär ett antal förändringar gällande abonnemang och taxor för dig som bor i kommunen. Anledningen till att vi förändrar taxekonstruktionen är för att vi har blivit ett kommunalförbund. I vår region ingår nu 12 kommuner; alla kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Med en gemensam taxa och samma möjligheter till sortering och abonnemang i kommunerna kan vi tillsammans styra mot en bättre miljö. Och det är lättare om vi alla har samma förutsättningar. Tillsammans skapar vi det hållbara samhället, som vi brukar säga.

Specifikt för Norberg ser vi att hämtningsavgiften blir något lägre medan grundavgiften kommer att höjas. Är du bra på att sortera kommer du att få möjlighet till glesare hämtningsintervall för restavfall. När det kommer till verksamheter med fettavskiljare kommer vi nu att kunna erbjuda abonnemang för hämtning och tömning.

I och med förändringen av taxan kommer en del av abonnemangen att behöva uppdateras – om du berörs kommer vi att kontakta dig via brev och berätta om dina olika alternativ i god tid inför årsskiftet.

Du kan läsa missivet (en del av kommunens beslutsunderlag) inklusive räkneexempel till taxeförändringar här.