Ny taxa 2020

Fem personer ligger på gräset formandes en stjärna med fötterna. Bild tagen från luften.Tillsammans är vi starkare. Tolv taxor ska bli en och vi ska styra mot bättre miljö och klimat. De tio kommunerna i Västmanland samt Enköping och Heby bildade 2015 kommunalförbundet VafabMiljö. Det främsta skälet är att vi tillsammans har större möjlighet att arbeta för en långsiktigt hållbar avfallshantering i hela regionen. Ett samarbete som ska gynna både samhället och den egna plånboken.

Ett av uppdragen VafabMiljö fick, förutom att ta fram en gemensam avfallsplan, var att ta fram en ny gemensam taxa. Samtliga kommuner, utom Kungsör, har tagit beslut om taxan. I Enköping, Norberg, Sala, Västerås och Heby gäller den nya taxan från och med 1 januari 2020. I Köping, Arboga, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Fagersta gäller taxan från och med 1 april.

Med hjälp av den nya taxan vill vi uppmuntra till ökad sortering av matavfall, förpackningar och minskade mängder restavfall. Vi vill även styra mot fler gemensamma hämtställen, längre intervall mellan tömningarna och införa nya mer effektiva system för insamling av avfall. På så vis kan vi även minska de tunga transporterna.

För att du själv ska kunna påverka dina kostnader har vi i vårt förslag utvecklat utbudet av abonnemang. Det finns möjlighet att ha ett längre hämtningsintervall, till exempel varannan eller var fjärde vecka. Om du har hemkompost eller avfallskvarn kan du dessutom välja att få hämtning kvartalsvis. Du kan också välja att ha mindre kärl eller dela med en eller flera grannar.

I och med taxejusteringarna kommer avgiften att öka för en del medan den minskar för andra. Vi har sett över fördelningen mellan hämtnings- och grundavgiften, där intäkterna från grundavgifterna totalt behöver öka för att täcka våra kostnader.

Nationell avfallsplan och EU-direktiv visar vägen

Avfallsmängderna fortsätter att öka och dagens resursuttag är inte hållbart. Idag utnyttjas 60 procent av världens ekosystem på ett sätt som inte är hållbart. Även om vi gör mycket i Sverige så räcker det inte. Vi behöver öka takten i omställningen för att minska det ekologiska fotavtrycket.
Läs mer om den Nationella avfallsplanen och EU-direktivet hos Naturvårdsverket. 

Läs om taxan i sin helhet:

I kommunerna Enköping, Heby, Norberg, Sala och Västerås har beslut om den nya taxan tagits.

Läs hela taxedokumentet här.

Här hittar du en utskriftsbar version av taxedokumentet.

Läs mer om förändringarna i din kommun:

Enköping, Heby, Norberg, Sala, Västerås

Information om övriga kommuner uppdateras inom kort.