fettavskiljare

Fettavskiljare

För att få tömning av din fettavskiljare kan du antingen upprätta ett abonnemang med VafabMiljö eller buda. Föreskrifter och taxan ses just nu över gällande fettavskiljare, med anledning av en ny dom i Miljööverdomstolen.

Läs mer om domen på Avfall Sveriges hemsida.

Hur du placerar din fettavskiljare

 • Den ska vara placerad i ett separat utrymme, avskilt från hantering och förvaring av livsmedel.
 • Den ska vara lätt att komma åt vid tömning och tillsyn.
 • Sugslangar och annan utrustning som krävs för att tömma fettavskiljaren får inte dras genom utrymmen där livsmedel hanteras och förvaras.
 • Avloppsvatten från toalett får inte passera genom fettavskiljaren.

Regler för tömning

 • Vi rekommenderar att fettavskiljaren töms och rengörs minst 1 gång per månad. Hos vissa verksamheter kan den behöva tömmas oftare.
 • Efter tömning ska fettavskiljaren fyllas på med vatten. Det ingår inte i abonnemanget och inte i entreprenörens uppdrag utan det ansvarar fastighetsägaren/verksamhetsutövaren för.
 • Entreprenören rapporterar utförd tömning och eventuella avvikelser till VafabMiljö.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare

 • Bageri Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Läs mer om fettavskiljare i broschyren från Mälarenergi