Avfallstaxa

Avfallstrappan Foto: Per Groth www.pergroth.com

Tillsammans är vi starkare. Med en gemensam taxa styr vi mot bättre miljö och klimat. De tio kommunerna i Västmanland samt Enköping och Heby bildade 2015 kommunalförbundet VafabMiljö. Det främsta skälet är att vi tillsammans har större möjlighet att arbeta för en långsiktigt hållbar avfallshantering i hela regionen. Ett samarbete som ska gynna både samhället och den egna plånboken.

Avgifterna styr tydligare mot det som är bra för miljön, där du själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. När matavfall och förpackningar har sorterats ut blir det inte mycket kvar att lägga i soppåsen.

Med taxan har vi utvecklat vårt utbud av abonnemang. För de allra flesta finns därför möjlighet till längre hämtningsintervall, att byta storlek på kärl och att dela kärl med sina grannar. Om du har hemkompost eller avfallskvarn kan du dessutom välja att få hämtning var tredje månad.

Jag vill ändra mitt abonnemang

Under Abonnemang och tjänster kan du läsa mer om de olika abonnemangen vi erbjuder och göra din ansökan direkt via webben eller skriva ut blanketter och skicka in.

Frågor och svar om taxan

Taxan – här kan du läsa hela dokumentet

Här kan du läsa hela taxedokumentet (PDF)

Vad ingår i taxan?

Avfallshantering i Sverige bekostas via avgifter för de abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran. Här kan du se vad som ingår i avfallstaxan.

  • Kundservice
  • Information
  • Planering och utveckling av avfallshanteringen
  • Sluttäckning av deponier (de gamla soptipparna)
  • Våra 18 Återbruk
  • Transporter för att hämta och behandla avfall
  • Driftskostnader för våra anläggningar
  • Behandling av avfall som sortering, krossning och rötning
  • Kärl för mat- och restavfall
  • Matavfallspåsar och påshållare