Byta, dela eller flytta

Vi på VafabMiljö rekommenderar abonnemang Källsortering. Det är det mest miljövänliga alternativet, eftersom ditt matavfall tas tillvara och blir till biogas och biogödsel.

För att byta abonnemang måste du fylla i någon av blanketterna Val av avfallsabonnemang. Du kan också kontakta vår kundservice.

Gemensam sophämtning

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Då kan en lösning vara att ha gemensam sophämtning med en granne. Det kan du göra om du och din granne har samma abonnemang, t ex Källsortering. Ni delar på sopkärlet och ni delar på den rörliga kostnaden. Varje hushåll betalar den fasta avgiften, där kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information ingår. I den rörliga avgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Ansökan om gemensam sophämtning.

Ansökan ska skickas in 1 månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering.

VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om gemensam sophämtning vid bristande betalning, skötsel eller liknande.

Gemensam sophämtning sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast 1 månad före önskad tidpunkt.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss. Du kan göra anmälan genom blanketten Ägarbyte eller Val av avfallsabonnemang.

Blanketter hittar du här.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta:

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Kundservice

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20