Renhållningsordning Sala

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Det är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

Till renhållningsordningen hör även kommunens avfallsplan. Här nedan kan du läsa eller ladda hem båda dokumenten.

Renhållningsordning Sala kommun

Avfallsplan Sala kommun