Avfallsföreskrifter 2020

Från och med den första januari 2020 gäller nya föreskrifter för avfallshanteringen i Norbergs kommun. De nya föreskrifterna är en del av den gemensamma avfallsplan som vi har arbetat med sedan kommunalförbundet bildades av våra tolv medlemskommuner.

Föreskrifterna är det dokument som styr avfallshanteringen i vår region.

Här kan du läsa hela dokumentet Föreskrifter för avfallshantering