Latrin

Du kan välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning. Hämtningssäsongen är mellan vecka 18-39, men du kan beställa budning året om.

Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl. Kärlet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela hämtningsveckan. Du får information om när du har hämtning innan säsongen börjar.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet är försett med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Tänk på:
  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
  • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om:
  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Vad händer sen?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Faktura

Abonnemangskunder (med fast antal tömningar) faktureras två gånger per år, i juni och oktober. Vid budning av latrinhämtning kommer fakturan att skickas till kund månaden efter att budning skett.

Andra lösningar för latrin

Du har möjligheten att ta hand om avfallet själv. Idag finns det många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice!

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se