Fosforfilter/fosforfällor

Alla fastighetsägare med enskilt avlopp måste rena fosfor från avloppsvattnet med hjälp av ett fosforfilter. Filtermaterialet byts regelbundet och det använda filtermaterialet klassas som hushållsavfall. Det vanligaste är att filtermassan byts efter två år.

Det är kombinationen av mängden vatten som flödar igenom materialet och koncentrationen av fosfor som bestämmer när det är dags att byta filter. Fastighetsägaren ansvarar för att uppfylla de krav som ställts i tillståndet från kommunens miljökontor, det vill säga att byte ska ske när filtret blir mättat.

Här kan du läsa mer om fosforfällor; när du ska byta och hur du går tillväga.