Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker om undantag genom separat blankett. Blanketterna hittar du här.

Ansökan om uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din förening eller motsvarande. Uppehåll kan beviljas i maximalt två år. En ansökningsavgift tas ut med 436 kr per tillfälle och sökande. Ansökan ska göras minst en månad innan uppehållstiden startar. Observera att handläggningsavgift kan komma att debiteras i de fall kontroll av uppgifter behöver göras.

Fast avgift faktureras under uppehållet.

Ansökan om delat sopkärl

Två närboende fastighetsinnehavare kan ansöka om delat sopkärl . Respektive fastighetsägare betalar delningstaxa (fast avgift och hämtningsavgift).

Förlängt hämtningsintervall

Hemkomposterar du allt ditt matavfall och har mycket små mängder avfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall, dvs hämtning av brännbart avfall.