Hebys nya taxa 2020

Nya taxor för hushållsavfallet i Heby kommun

Nu har Heby kommun antagit VafabMiljös förslag till ny taxa. Det innebär ett antal förändringar gällande abonnemang och taxor för dig som bor i kommunen. Anledningen till att vi förändrar taxekonstruktionen är för att vi har blivit ett kommunalförbund. I vår region ingår nu 12 kommuner; alla kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Med en gemensam taxa och samma möjligheter till sortering och abonnemang i kommunerna kan vi tillsammans styra mot en bättre miljö. Och det är lättare om vi alla har samma förutsättningar. Tillsammans skapar vi det hållbara samhället, som vi brukar säga.

Specifikt för Heby ser vi att hämtningsavgiften blir något lägre medan grundavgiften kommer att höjas. Du kommer att få utökade möjligheter till att dela kärl med dina grannar dels för att minska kostnaderna men också för att vi tillsammans ska kunna bidra till minskade transporter, för miljöns skull.

Läs om taxan i sin helhet:

Läs hela taxedokumentet här.