bilden visar en fettavskiljare i genomskärning

Fett

Det finns olika sorters fett, till exempel matolja, frityrfett och så kallat fettavfall. Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter. Fettavfall är fast avfall som ska samlas upp i fettavskiljare i restauranger, storkök och liknande ställen. Fettavskiljare kan vara placerade både inomhus och utomhus.

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare ingår i det kommunala uppdraget och det är VafabMiljö som har renhållningsansvaret. För att få tömning av din fettavskiljare behöver du upprätta ett abonnemang med VafabMiljö.

Föreskrifter och taxan ses just nu över gällande fettavskiljare, med anledning av en ny dom i Miljööverdomstolen. Läs mer om domen på Avfall Sveriges hemsida.

Hur du placerar din fettavskiljare

 • Den ska vara placerad i ett separat utrymme, avskilt från hantering och förvaring av livsmedel.
 • Den ska vara lätt att komma åt vid tömning och tillsyn.
 • Sugslangar och annan utrustning som krävs för att tömma fettavskiljaren får inte dras genom utrymmen där livsmedel hanteras och förvaras.
 • Avloppsvatten från toalett får inte passera genom fettavskiljaren.

Regler för tömning

 • Fettavskiljaren ska tömmas och rengöras minst 1 gång per månad. Hos vissa verksamheter kan den behöva tömmas oftare.
 • Efter tömning ska fettavskiljaren fyllas på med vatten. Det ingår inte i abonnemanget och inte i entreprenörens uppdrag utan det ansvarar fastighetsägaren/verksamhetsutövaren för.
 • Entreprenören rapporterar utförd tömning och eventuella avvikelser till VafabMiljö.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Mer information om fettavskiljare

Broschyr om fett

Information om fettavskiljare