Brunt och grönt kärl

Abonnemang och avgifter

I Hallstahammars kommun kan du välja mellan tre olika abonnemang, Källsorterat, Hemkompostering och Osorterat.

Genom att välja Källsorterat gör du en miljötjänst eftersom du sorterar ditt matavfall separat. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Källsorterat

I abonnemang Källsorterat sorterar du matavfallet och restavfallet separat. I abonnemangen ingår två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfallet. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I den bruna påsen lägger du matavfallet. När papperspåsen är full lägger du i det bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter den ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna påsarna för sortering av matavfall. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Slut på bruna påsar? Du kan hämta nya påsar på Återbruket och i butikerna ICA, COOP samt Hemköp i Kolbäck. Saknar du påshållare finns de att hämta på Återbruket. Bor du i flerfamiljshus, prata med din fastighetsvärd om bruna papperspåsar och påshållare.

Abonnemang Hemkompostering

Du som vill ta hand om ditt matavfall själv kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Du måste anmäla hemkompostering. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten ”Anmälan om hemkompostering” som du hittar i menyn till vänster.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en kompost i din trädgård. Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård. Restavfallet lägger du i det gröna kärlet som ingår i abonnemanget.

Obs! Du får inte lägga något matavfall i restavfallet.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras.

Du kan läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Abonnemang Osorterat

I detta abonnemangsval lägger du både restavfall och matavfall i det gröna kärlet som ingår i abonnemanget. Det här abonnemanget är det dyraste eftersom det är sämst för miljön.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar får du mindre restavfall och materialen kan återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss genom att fylla i blanketten Anmälan om ägarbyte.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta:

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Avfallstaxa

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 1 119 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 809 kr/lägenhet
  • Fritidshus (Hämtning 5 månader per år): Fast avgift 373 kr/hushåll
Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1119 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering*
140 liter 2373 kr 2738 kr
240 2915 kr 3265 kr
370 3340 kr 3775 kr

*I abonnemang Källsortering inräknas även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor

Avfallstaxa Småhus/Fritidshus Hallstahammar kommun

Avfallstaxa Flerfamiljshus/Verksamheter Hallstahammar kommun

Fullständig avfallstaxa exklusive latrin Hallstahammar kommun