Latrin

Latrinhämtning

Latrinhämtning sker i Fagersta kommun under veckorna 19, 23, 27, 31, 35 och 39. Observera att hämtning endast sker efter budning från kund och då under ordinarie hämtningsvecka.

Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl. Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet är försett med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Att tänka på

  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
  • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora (37 liters), till små (23 liters) tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Vad händer sen?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Faktura

Fakturan skickas till kund månaden efter att budning skett.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice!

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se