Latrinkärl med passbit.

Latrin

Du beställer hämtning av latrin genom att kontakta vår Kundservice. Du väljer mellan att ha hämtning varannan eller var fjärde vecka.

Hämtningsperioden under sommaren är vecka 18-39.

Ställ ut ditt latrinkärlet senast kl 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela veckan. Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl. Hämtningen utförs av vår entreprenör.

Obs! Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet är försett med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Storlek på latrinkärl

Vi har av arbetsmiljöskäl bytt ut latrinkärlen till mindre kärl på 23 liter. Tillsammans med de nya kärlen får du en passbit som du ställer under kärlet för att det ska komma upp i samma höjd som tidigare.

Att tänka på

  • Ställ ut latrinkärlet senast kl 6.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Kärlet ska stå vid fastighetsgräns, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet.
  • Latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • Latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • Fyll inte kärlet för mycket. Det får väga max 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft).
  • Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Avgifter

Avgifter för latrinhämtning hittar du i Avfallstaxan.

Faktura

Fakturan skickas till dig månaden efter att budning skett.

Vad händer sen?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Andra lösningar för latrin

Du har möjligheten att ta hand om latrinet själv. Idag finns det många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om latrinet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Kundservice!

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se