Blanketter

Här hittar du som bor i Fagersta kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kontakta kundservice så skickar vi dig blanketter.

Kontaktuppgifter till Kundservice hittar du här.

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Ifyllningsbara blanketter

Ägarbyte/flyttanmälan

Elektronisk blankett

  1. Fyll i blanketten
  2. Tryck på skicka. Blanketten skickas automatiskt till kundservice@vafabmiljo.se

Ifyllningsbar och utskrivbar blankett

  1. Fyll i blanketten
  2. Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator
  3. Maila den sedan till kundservice@vafabmiljo.se

Blanketter för utskrift

Abonnemangsvalsblankett sophämtning småhus/fritidshus

Abonnemangsvalsblankett sophämtning flerbostadshus/verksamhet

Delat sopkärl

Anmälan om hemkompostering

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för restavfall

Ansökan om Obebodd fastighet

Ansökan om uppehåll i hämtning

Anmälan om fettavskiljare och fettåtervinning