Arboga

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering i Arboga kommun inklusive slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.

Välkommen att kontakta oss om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare
Slut på bruna påsar?

Bruna papperspåsar och påshållare till matavfall ingår i abonnemang Källsortering. Under våren kommer vi dela ut påsar. Tar påsarna slut innan utdelningen finns de att hämta på Återbruket och på Biblioteket. På Återbruket kan du också hämta påshållare om du saknar den.
Bor du i flerfamiljshus och saknar bruna påsar eller påshållare,  prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Kundservice

Kontaktuppgifter till kundservice finns här!