Arboga

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för all avfallshantering i Arboga kommun inklusive slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.

Välkommen att kontakta oss om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare
Slut på bruna påsar?

Bruna papperspåsar och påshållare till matavfall ingår i abonnemang Källsortering. Påsar finns att hämta på Återbruket och på Biblioteket. Påshållare kan du hämta på Återbruket.
Om du bor i flerfamiljshus och saknar påshållare eller bruna påsar prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

Kundservice

Kontaktuppgifter till kundservice finns här!