Mobila Återbruket

Mobila Återbruket

Det Mobila Återbruket besöker mindre orter i kommunerna Enköping, Heby,  Sala och Surahammar. Nedan hittar du turlistan för Mobila Återbruket 2022.

Det Mobila Återbruket har märkta behållare för olika typer av material och det finns personal som kan hjälpa dig med sorteringen. Avfall från industri, handel, lantbruk samt asbest hänvisas till närmaste avfallsstation där det också finns sorteringsmöjligheter.

Turlista 2022

Enköpings kommun 

Grillby
Var: Idrottsplatsen
Tid: kl 14–19
Datum: 10 mars, 5 maj, 9 juni, 11 augusti, 8 september, 3 november

Fjärdhundra
Var: Parkeringen vid badet
Tid: kl 14–19
Datum: 15 mars, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 september, 8 november

Lillkyrka
Var: Idrottsplatsen
Tid: kl 14–19
Datum: 17 mars, 12 maj, 16 juni, 18 augusti, 15 september, 10 november

Örsundsbro
Var: Macken vid väg 55
Tid: kl 14–19
Datum: 8 mars, 3 maj, 7 juni, 9 augusti, 6 september, 1 november

Heby kommun 

Tärnsjö
Var: Museivägen
Tid: kl 14–19
Datum: 12 april

Sala kommun 

Hedåker
Var: vid sågen
Tid: kl 14–19
Datum: 1 mars, 30 augusti

Möklinta
Var: Omstart Bygdegården
Tid: kl 14–19
Datum: 7 april, 6 oktober

Ransta
Var: Omstart Ransta-affären
Tid: kl 14–19
Datum: 3 mars, 1 september

Västerfärnebo
Var: fd macken
Tid: kl 14–19
Datum: 5 april, 4 oktober

Surahammars kommun 

Virsbo
Var: Grusgropen, Bruksvägen
Tid: kl. 14 – 19
Datum: 13 januari, 17 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 21 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november, 8 december

Det här kan du lämna till det Mobila Återbruket

 • Trä
 • Metallskrot
 • Plast
 • Wellpapp och kartonger
 • Kyl- och frysskåp
 • Trädgårdsavfall
 • Farligt avfall – från hushållen
 • El-avfall
 • Vitvaror
 • Tapeter, Takpapp, Gummi
 • Textilier
 • Isolering och Glas
 • Soffor och Sängar
 • Gips
 • Pant (aluminiumburkar och PET-flaskor)

Lämna ej: Förpackningar och tidningar lämnas till den insamling som finns på din ort. Skrymmande och tungt material, fyllnadsmassor samt tryckimpregnerat trä lämnas till Återbruket. Däck lämnas till återförsäljare. Läkemedel, Kanyler/sprutor – lämnas till apotek. Raketer, smällare och ammunition – lämnas till återförsäljare eller till Polisen. Vid inlämning till Polisen ring först, på telefon 114 14.