bild på blå container med loggan Mobila Återbruket

Mobila Återbruket

Det Mobila Återbruket besöker mindre orter i Enköping, Heby,  Sala och Surahammar. Se nedan för turlista när Mobila Återbruket kommer till din ort under 2020.

Det finns uppskyltade behållare för olika typer av material och det finns personal som kan hjälpa dig med sorteringen. Avfall från industri, handel, lantbruk samt asbest hänvisas till närmaste avfallsstation  där det också finns sorteringsmöjligheter.

Turlista 2020

Enköpings kommun 

Grillby
Var: Idrottsplatsen
Tid: kl 14–19
Datum: 12 mars, 7 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 5 november

Fjärdhundra
Var: Parkeringen vid badet
Tid: kl 14–19
Datum: 17 mars, 12 maj, 9 juni, 18 augusti, 15 september, 10 november

Lillkyrka
Var: Idrottsplatsen
Tid: kl 14–19
Datum: 19 mars, 14 maj, 11 juni, 20 augusti, 17 september, 12 november

Örsundsbro
Var: Macken vid väg 55
Tid: kl 14–19
Datum: 10 mars, 5 maj, 2 juni, 11 augusti, 8 september, 3 november

Heby kommun 

Tärnsjö
Var: Museivägen
Tid: kl 14–19
Datum: 7 april

Sala kommun 

Hedåker
Var: vid sågen
Tid: kl 14–19
Datum: 3 mars, 1 september

Möklinta
Var: Omstart Bygdegården
Tid: kl 14–19
Datum: 23 april, 8 oktober

Ransta
Var: Omstart Ransta-affären
Tid: kl 14–19
Datum: 5 mars, 3 september

Västerfärnebo
Var: fd macken
Tid: kl 14–19
Datum: 21 april, 6 oktober

Surahammar kommun 

NYTT! Från 1 januari 2020 står Mobila Återbruket i Virsbo uppställt en dag per tillfälle och har då istället utökat öppettiderna med en timme längre på kvällstid.

Virsbo
Var: Grusgropen, Bruksvägen
Tid: kl. 14 – 19
Datum: 16 januari, 20 februari, 26 mars, 16 april, 19 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 10 december

Det här kan du lämna till det Mobila Återbruket

 • Trä
 • Metallskrot
 • Plast
 • Wellpapp och kartonger
 • Kyl- och frysskåp
 • Trädgårdsavfall
 • Farligt avfall – från hushållen
 • El-avfall
 • Vitvaror
 • Tapeter, Takpapp, Gummi
 • Textilier
 • Isolering och Glas
 • Soffor och Sängar
 • Gips
 • Pant (aluminiumburkar och PET-flaskor)

Lämna ej: Förpackningar och tidningar lämnas till den insamling som finns på din ort. Skrymmande och tungt material, fyllnadsmassor samt tryckimpregnerat trä hänvisas till närmsta Återbruk. Däck lämnas till återförsäljare.