flicka slänger matavfall

Abonnemang och tjänster

Vill du anmäla ägarbyte, byta kärlstorlek eller ändra hämtningsintervall? Här hittar du både digitala blanketter du kan fylla i direkt på webben och blanketter för utskrift. Vissa skillnader mellan våra medlemskommuner kan förekomma, till exempel ska du som bor i Heby kommun vända sig direkt till din kommun för ärenden som gäller slam och fett.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Flyttanmälan

Ska du sälja din fastighet eller flytta? Vi behöver ha uppgifterna för att du inte ska stå som betalningsansvarig för avfallsabonnemanget på fastigheten. Så länge vi inte får in någon ny ägare på fastigheten är du betalningsansvarig eftersom alla fastigheter måste ha ett avfallsabonnemang. Observera att att det är olika blanketter för hushåll och verksamheter.

Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren.

Flyttanmälan – Hushåll, digital blankett
Flyttanmälan – Hushåll, utskriftsbar blankett (pdf)

Flyttanmälan – Verksamheter, digital blankett
Flyttanmälan – Verksamheter, utskriftsbar blankett (pdf)

Abonnemangsval för småhus eller fritidsbostad

Det finns flera abonnemang att välja mellan. Förutom att välja avfallsabonnemang tar du automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten när det gäller slam och/eller latrin. Du är också betalningsansvarig för dessa. Om det finns beviljade undantag/tillstånd upphör dessa automatiskt vid ägarbyten då de är personliga.

Om du inte väljer abonnemang får du automatiskt abonnemang med sortering av matavfall i kärl. Du får ut kärl som är dimensionerade efter fastighetens storlek och tömning var 14:e dag.

Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren.

Abonnemangsval för småhus och fritidsbostad, digital blankett
Abonnemangsval för småhus och fritidsbostad, utskriftsbar blankett (pdf)

Abonnemangsval för verksamheter och flerbostadshus

Det finns flera abonnemang att välja mellan. Förutom att välja avfallsabonnemang tar du automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten när det gäller slam, fett och/ eller latrin. Du är också betalningsansvarig för dessa. Om det finns beviljade undantag/tillstånd upphör dessa automatiskt vid ägarbyten då de är personliga.

Om du inte väljer abonnemang får du automatiskt abonnemang med sortering av matavfall i kärl. Du får ut kärl som är dimensionerade efter fastighetens storlek och tömning var 14:e dag.

Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren.

Abonnemangsval för verksamheter och flerbostadshus, digital blankett
Abonnemangsval för verksamheter och flerbostadshus, utskriftsbar blankett (pdf)

Jag vill dela kärl med en granne

Vill du dela sopkärl med granne/närboende måste ni ha utsortering av matavfall. Varje hushåll betalar en grundavgift men delar på hämtningsavgiften. Om ni är fler än tre hushåll som vill dela kärl använd flera blanketter. Ansökan behandlas inom en månad och delningen startas vid nästa fakturering.

Ansökan om delat sopkärl, digital blankett
Ansökan om delat sopkärl, utskriftsbar blankett (pdf)

Jag vill få mitt avfall hämtat mer sällan

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall för restavfall om du har mycket små mängder avfall och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten. Eller om du använder en av kommunen godkänd köksavfallskvarn för omhändertagande av allt matavfall från den egna fastigheten. Läs mer om villkoren i ansökan.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för restavfall, digital blankett
Ansökan om förlängt hämtningsintervall för restavfall, utskriftsbar blankett (pdf)

Jag vill kompostera mitt matavfall hemma

För en lyckad kompostering krävs en bra behållare som kan fungera året runt. Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på ett sådant sätt att problem för människors hälsa och miljön inte uppstår. Anmälan för hemkompostering är avgiftsfri under 2022. Här kan du läsa mer om Hemkompostering.

Hemkompostering, digital anmälan
Hemkompostering, utskriftsbar anmälan (pdf)
Anmälan för hemkompostering är avgiftsfri under 2022. 

Jag vill få ett uppehåll i hämtningen av mitt avfall

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av mat- och restavfall om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period.

Småhus kan ansöka om uppehåll i hämtning om fastigheten inte kommer att nyttjas/ingen kommer att bo/övernatta i fastigheten under en sammanhängande tid om minst sex månader.

Verksamheter och företag kan ansöka  om uppehåll i hämtning om fastigheten inte kommer att nyttjas/ingen kommer att bo/övernatta i fastigheten under en sammanhängande tid om minst fyra veckor.

För fastigheter med sommarabonnemang gäller att fastigheten inte kommer att utnyttjas alls under hela hämtningssäsongen (vecka 18-39).

Ansökningsavgift: 700 kr (du behöver fortfarande betala grundavgift, även om du beviljas uppehåll). Läs mer om vad som ingår i taxan.

Ansökan om uppehåll i hämtning, digital blankett

Utskriftsbara blanketter för uppehåll i hämtning:

Jag vill göra en anmälan om fettavskiljare och fettåtervinning

Att spola ner fett i avloppet kan orsaka störningar och stopp i ledningsnätet. När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp. Det kan i sin tur leda till översvämningar inne i fastigheten. Därför finns det generella bestämmelser om att alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.

VafabMiljö har ansvar för att tömma alla fettavskiljare i kommunen eftersom det klassas som ett hushållsavfall. Det är viktigt att fett inte spolas ner i avloppen. Genom att fett samlas in och rötas på biogasanläggningen på Gryta avfallsstation går det att utvinna värdefull energi ur fettet, samtidigt som vi slipper onödiga stopp i avloppsledningarna.

Anmälan om fettavskiljare och fettåtervinning, utskriftsbar blankett (pdf)

Jag vill anmäla min hyresgäst som fakturamottagare

Som fastighetsägare har du möjlighet att få fakturan för fastigheten direkt skickad till din hyresgäst. Kom ihåg att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. För hyresgäster erbjuds endast månadsfakturering.

Anmälan om fakturering av hyresgäst

Anmälan om fakturering av hyresgäst (pdf)