Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice
Beslut

Automatisk debitering vid besök på återbruket

Från 1 mars 2024 debiteras du som är företagskund hos oss automatiskt när du besöker något av våra 18 återbruk. Ditt nuvarande återbrukskort gäller till och med 2023-12-31. Nytt är också att du behöver ett avlämnarintyg för att få lämna in farligt avfall.

Förebygga avfall, Hållbarhet

Nu utökar vi sorteringen av plast på återbruken

Varje år samlar vi in cirka 5000 ton plast (så kallad kommunplast eller hårdplast) på återbruken som oavkortat gått till energiåtervinning. Med en bättre utsortering av plasten skulle vi kunna flytta plasten ett steg upp i avfallstrappan. Därför genomför vi just nu ett pilotprojekt för att se om vi kan öka utsorteringen av olika plastsorter.

Beslut

Utställning av reviderade Avfallsföreskrifter

Vafabmiljös Avfallsföreskrifter behöver revideras på grund av ändrad lagstiftning, förändrat ansvar för förpackningar och några andra justeringar som beror på våra egna erfarenheter samt kundernas synpunkter.

Om VafabMiljö

Falska sms med Vafabmiljö som avsändare

Vi har fått kännedom om att flera av våra kunder har fått SMS om påminnelse att betala en faktura. Det kommer inte från oss! Klicka inte på någon länk.

Beslut, FNI

Riksdagsbeslut om kommunalt ansvar för förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler för hushållens möjlighet till utsortering av förpackningar.

Beslut, Hållbarhet

Nu kan företagare lämna elavfall kostnadsfritt på vissa återbruk i vår region

Vafabmiljö har tecknat ett nytt avtal med El-Kretsen från 1 januari 2023 och fyra år framåt som ger företagskunder möjlighet att lämna elavfall kostnadsfritt på vissa återbruk.

Hämtningar

Halka, snö och fastfruset avfall - vad ska jag tänka på?

Omväxlande temperaturer och snö = risk för halt väglag. Vi har listat några saker du kan göra för att underlätta sophämtningen när det är snöigt och halt, samt hur du undviker fastfruset avfall i dina kärl.

Om VafabMiljö

Vafabmiljö tilldelas Biogasutmärkelsen 2022

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2022 är Vafabmiljö Kommunalförbund. Detta tillkännagavs vid konferensen BioDriv Tinget 2022 under onsdagen. Vafabmiljö Kommunalförbund tilldelas utmärkelsen för en innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas.