Lägre pris på återbruket för sociala aktörer

Den automatiska debiteringen för företag på återbruket är lägre för verksamheter som verkar för social sysselsättning i kombination med att främja återanvändning. Men du behöver då uppfylla vissa krav.

Den automatiska debiteringen för företag på återbruket är prismässigt utmanande för flera verksamheter. Särskilt om du behöver besöka återbruket flera gånger om dagen. För verksamheter, kommunalt eller privat, som verkar för social sysselsättning i kombination med att främja återanvändning har vi ett lägre pris. För att ta del av det lägre priset behöver du uppfylla vissa krav.

För att ansöka om det lägre priset fyller du i en digital ansökan på vår webbsida ”Social aktör på återbruket”. Här finns även mer information.

Andra nyheter