boxar för farligt avfall

Farligt avfall

De flesta företag använder kemikalier i någon form i sin verksamhet. Hanteringen ger i slutändan oftast upphov till olika typer av farligt avfall.

Vi har praktiska och företagsanpassade lösningar som hjälper dig att uppfylla alla myndigheters miljökrav när det gäller farligt avfall. Vi kan också ge råd och utbilda ditt företags personal så det inte uppstår några arbetsmiljöproblem i den interna hanteringen. Till farligt avfall räknas även förorenade jordar.

När du lämnar farligt avfall ska du fylla i en avfallsdeklaration. Som avtalskund hos oss kan du fylla i din beställning digitalt och skicka direkt.

Avfallsdeklaration, digital blankett

Om du inte är avtalskund ringer du kundservice på 021-39 35 00 för att beställa deklarationen, de kan även ge information om mottagningskostnad. När deklarationen är ifylld ska den registreras hos oss, därefter beställer du transportdokument av kundservice innan du lämnar avfallet.


Behöver du hjälp med att fylla i blanketten? 

Beskrivning för ifyllande av Avfallsdeklaration (pdf)