Byta, dela eller flytta

Byta abonnemang

Vi på VafabMiljö rekommenderar abonnemang Källsortering. Det är det mest miljövänliga alternativet, eftersom ditt matavfall tas tillvara och blir till biogas och biogödsel.

För att byta abonnemang måste du fylla i anmälningsblanketten Val av avfallsabonnemang. Du kan också kontakta vår kundservice. Blanketter hittar du i menyn.

Delat sopkärl

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Då kan en lösning vara att dela sopkärl med en granne. Det kan du göra om du och din granne har samma abonnemang, t ex Källsortering. Ni delar på sopkärlet och respektive fastighetsägare betalar delningstaxa (fast avgift och hämtningsavgift). Abonnemangsändringsavgift debiteras båda sökande, enligt gällande renhållningstaxa.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Delat sopkärl.

Ansökan ska skickas in en månad innan du vill att delningen ska börja gälla. Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering.

Vi på VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om delat sopkärl vid bristande betalning, skötsel eller liknande.

Delat sopkärl sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt. Även vid ägarbyte upphör delningen.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss. Du kan göra anmälan genom blanketten Ägarbyte eller Val av avfallsabonnemang.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta:

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten