Förseningar i sophämtningen i hela regionen
Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta