Textilavfall

Produktion av textilier har stor miljöpåverkan och är därför ett av de avfallsslag som har störst inverkan på miljön. Det beror på att det krävs mycket vatten, energi och kemikalier vid framställning av ny textil. I dagsläget konsumerar vi ungefär 12,5 kg textilier per person och år i Sverige och slänger ungefär 7,5 kg per person och år i restavfallet. Restavfallet behandlas genom förbränning. Visserligen återvinns energi och värme vid förbränningen men om textilierna sorteras ut kan de istället bli till nytt material. Dessutom har studier visat att ungefär 60 procent av de textilier som slängs i restavfallet är hela och rena och skulle kunna återanvändas.

Återanvända är det bästa

Det bästa är förstås att förlänga textiliernas livslängd och öka återanvändningen. I en rapport från Mistra Future Fashion har man kommit fram till att om textilier används tre gånger så lång tid som idag så minskar miljöpåverkan med upp till 70 procent.

För att öka textiliers livslängd kan vi byta och låna kläder av varandra i större utsträckning. Kanske ni kan ha en hängare för klädbyte på din arbetsplats eller skola. Vi kan även handla begagnat i större utsträckning. Att lappa och laga är ännu ett sätt att förlänga livslängden på en textil, jackan kanske bara behöver en ny dragkedja? Det kan en skräddare fixa!

Materialåtervinna är också bra

Tekniken går framåt när det gäller att återvinna textilfibrer och göra nytt tyg av dem. Beroende på vad det är för typ av textil ger det lite olika miljönytta. För bomull och ull är totala miljövinsten störst men för material som baseras på fossil olja, som tex polyester, är det stora klimatvinser med att återvinna snarare än att energiutvinna.

Något du kan tänka på är att blandmaterial än så länge är svårare att återvinna än om du köper textilier som består av endast ett materialslag.

Avfallsplanen

I avfallsplanen föreslår vi under rubriken Återanvända att det ska vara enkelt att lämna textilier till återbruk. Under rubriken Återvinna föreslår vi mål om att utsorteringen ska öka. Det möjliggör att textilfibrer kan bli ny textil.

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt