Skyldigheter och rättigheter? Kan ni inte bara hämta mina sopor?

Om de lokala avfallsföreskrifterna

Hur svårt kan det vara att hämta sopor?

Ja det är klart, vi kan göra det enkelt för oss och säga att alla ska ha likadana sopkärl och de ska tömmas lika ofta. Men i verkligheten har alla ju så olika behov. I vissa hus bor många människor och man behöver större kärl med tätare hämtning. Någon ska resa utomlands i ett halvår och vill ha uppehåll. Någon odlar grönsaker och vill ta hand om sitt matavfall själv. Tre grannar vill dela sopkärl för att spara plats. En gata är för trång för sopbilen och boende vill ha en gemensam hämtplats med större kärl. Och så vidare.

De lokala avfallsföreskrifterna är, tillsammans med Miljöbalken, den lagstiftning som styr hur sophämtning, slamtömning, etcetera ska gå till i kommunen. Här regleras vilka skyldigheter och rättigheter var och en har. Det är till exempel kommunens/VafabMiljös skyldighet att hämta hushållsavfallet, samtidigt som det är fastighetsägarens skyldighet att se till att det kan göras på ett säkert och bra sätt. Fastighetsägaren ska hålla kärlet rent, och kommunen lagar eller byter ut om det går sönder. Alla dessa regler behövs för att hanteringen ska fungera på ett smidigt sätt, och för att vi alla ska kunna vara trygga med att det alltid finns någon som är ansvarig för varje del i kedjan.

Inom regionen ser insamlingen av avfall i stort sett likadan ut, och arbete pågår nu med att göra de lokala föreskrifterna samstämmiga. Det ska vara samma regler som gäller oavsett vilken kommun du bor i.

Och när vi ser över föreskrifterna passar vi på att anpassa dem för att hjälpa till i omställningen till ett hållbart samhälle. Bland annat skulle vi vilja:

  • Göra det möjligt/enklare att få tömning av restavfallet en gång i månaden även för den som har kärl för matavfall
  • Låta en eller flera grannar dela kärl utan ansökningsavgift
  • Uppmuntra gemensamma hämtställen, gärna med bottentömmande behållare som inte kräver manuell hantering
  • Underlätta för alla som rör sig över kommungränserna genom att ha samma regelverk
  • Förbättra arbetsmiljön för personalen som hämtar våra sopor, genom att arbeta mer för att de ska slippa dra kärlen långt eller på knöliga underlag

Vad tror du om det här? Har du andra idéer om hur vi kan förbättra avfallshanteringen? Använd länken ”Let’s talk rubbish” och berätta vad du tycker!

 

 

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt