Matavfall

Matavfall utgörs av avfall och svinn. Avfall är sådant som vi inte kan undvika, som ben och skal. Svinn däremot är sådant som blir ett avfall men som inte hade behövt bli det om vi hade hanterat livsmedlet rätt. Det kan till exempel vara en avokado som blivit brun av att ligga för länge, eller mat vi skrapar av från tallriken för att vi tagit för mycket och inte orkar äta upp. Men det är även förpackad mat som inte säljs i butiken.

Att producera livsmedel har stor påverkan på miljön. Det går åt näringsämnen som även kan läcka från jordbruksmarken och bidra till övergödning, transporter av mat bidrar till utsläpp av klimatpåverkande ämnen och det går åt vatten och kemikalier för att producera mat. Vi måste därför vara försiktiga med de livsmedel vi köper och se till att använda dem rätt för att minska miljöpåverkan.

Det finns ett globalt mål om att minska matsvinnet som FN beslutat om. Det lyder ungefär så här: Till 2030 ska det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet halveras. Dessutom ska matsvinnet minska längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

I dagsläget slänger vi ungefär 97 kg matavfall per person och år. Då är allt avfall som uppstår längs hela produktionskedjan inräknad. Vi har blivit succesivt bättre och slänger mindre mängder nu än tidigare men kan bli ännu bättre.

Matsvinn uppstår i alla delar av matens produktionslinje. Inom industrin uppstår svinn vid leverans av skadade råvaror. I butikerna då varorna passerat bäst-före-datum och inte säljs. Det kan ju även bli en felaktig bedömning vid beställning som gör att stora mängder varor blir över. I restauranger uppstår svinn dels vid bufféer men det är även svårt att uppskatta hur stora mängder som går åt även utan att man serverar vid buffé. I hemmen uppstår svinn då vi inte använder de råvaror vi köper hem innan de blir dåliga. Många tillämpar även datummärkning mycket strikt istället för att lukta och känna och bedöma om en vara är dålig innan den eventuellt slängs.

Vad kan man göra

För att minska ditt matsvinn kan du ta till några enkla knep. Till att börja med håller maten längre om du förvarar den rätt. Bra kylskåpstemperatur är +4°C. Förvara inte mat i direkt solljus och ställ in den i kylen så snart som möjligt. Släng inte mat bara för att den passerat bäst-före-datum. Titta, lukta och smaka innan du slänger något. Sist men inte minst ha restfest då ni äter upp det som blivit över under veckan. Snabb och enkel matlagning!

Vill du har mer tips läs på Livsmedelsverket

Vad står det i avfallsplanen

I avfallsplanen förslår VafabMiljö att vi ska arbeta tillsammans inom kommunerna för att minska matavfallet inom den kommunala verksamheten. Vi vill även arbeta med restauranger och dagligvaruhandeln för att minska uppkomsten av svinn därifrån.

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt