Let’s talk rubbish

Avfallsplanen har tio övergripande målområden. De första fem är samma som trappstegen i avfallstrappan. Vi strävar efter att röra oss uppåt i den. Hjälp oss komma på hur! De andra fem områdena är sådana som är viktiga att arbeta med men som inte passar in i trappan. Vad tycker du om dessa målområden. Saknas något?

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt