Organisation för att ta fram ny regional avfallsplan

Västmanlands kommuner - vapensköldar
Västmanlands kommuner

Organisation för att ta fram ny regional avfallsplan

Arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen organiseras av VafabMiljö. Beställare är VafabMiljös direktion, styrgrupp är förbundets ledningsgrupp och det praktiska arbetet genomförs av en projektgrupp av tjänstemän på VafabMiljö. Framtagandet sker i nära samarbete med medlemskommunerna genom olika typer av möten med kommunala politiker och tjänstemän, framförallt workshops och temadagar.

Avfallsplanen kommer vara gemensam för alla tolv medlemskommuner, men beslutas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

 

  • Skriv ut
  • Dela
  • Kontakt