Varför blir det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall 1 januari 2024?

Svar: För att en ny lagstiftning träder i kraft vid årsskiftet om att det blir obligatoriskt för privatpersoner och verksamheter att sortera ut sitt matavfall.

De nya bestämmelserna om bioavfall inom EU ersätter tidigare krav på insamling av matavfall. Regeringen har nyligen godkänt ändringar i avfallsförordningen för att kunna genomföra detta i Sverige.

Vid årsskiftet blir det krav på att sortera ut ditt bioavfall (matavfall) – VafabMiljö Kommunalförbund (vafabmiljo.se)