Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av mat- och restavfall, latrin och tömning av avfall från små avloppsanläggningar (slam) och fett om byggnaden inte kommer att nyttjas/ingen kommer att bo/övernatta i byggnaden under en sammanhängande tid om minst fyra veckor.

Tänk på att:

 • du behöver fortfarande betala grundavgift, även om du beviljas uppehåll.
 • ansökan ska skickas in senast en månad innan uppehållet ska börja att gälla för att hela uppehållsperioden
  ska beviljas.
 • ansökan kan inte göras i efterhand, det vill säga för tid som förflutit innan ansökan lämnats in.
 • ansökningsavgiften är 700 kr.

 

Villkor

Ansökningsavgiften är 700 kr, och den behöver du betala oavsett om du får din ansökan beviljad eller inte.

 1. Verksamhet/flerbostadshus som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra veckor.
 2. När uppehållet är ett år eller längre ska uppehåll sökas för både hämtning av mat- och restavfall och avfall från avloppsanläggningen.
 3. Uppehåll i hämtning av avfall från små avloppsanläggningar kan endast ges om byggnaden inte nyttjas under minst ett år och att slamtömning skett under det senaste kalenderåret.
 4. Vid ansökan om uppehåll för små avloppsanläggningar är det fastighetsägarens ansvar att anläggningen fungerar efter uppehållet.
 5. Vid uppehåll får endast enstaka besök göras i byggnaden. Övernattning får inte ske i byggnaden. Besök får inte ge upphov till sådant avfall som kan klassas som hushållsavfall som till exempel matrester eller latrin.
 6. Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan sökas för max två år per ansökningstillfälle.
 7. Om villkoren inte följs har Vafabmiljö rätt att häva beslutet och byggnaden återgår till ordinarie sophämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållstiden.
 8. Vid uppehåll ett år eller längre hämtas kärlet/kärlen in.
 9. Ändras förhållandena, t ex fastigheten byter ägare, måste detta anmälas till VafabMiljö och en ny ansökan göras.

Dokument och länkar

Vanliga frågor