Social aktör på återbruket

Den automatiska debiteringen för företag på återbruket är prismässigt utmanande för flera verksamheter. Särskilt om du behöver besöka återbruket flera gånger om dagen. För verksamheter, kommunalt eller privat, som verkar för social sysselsättning i kombination med att främja återanvändning har vi ett lägre pris. För att ta del av det lägre priset behöver du uppfylla vissa krav. För att ansöka om det lägre priset fyller du i en digital ansökan på denna sida.

Är du en social aktör kan du ansöka om en lägre avgift per besök på återbruket. Den lägre avgiften är 200 kronor per besök exkl. moms. Det ersätter det ordinarie priset på 400 kronor per besök exkl. moms.

För att bli beviljad den lägre avgiften behöver din verksamhet uppfylla dessa krav:

• Din verksamhet ska huvudsakligen arbeta med social hållbarhet. Det innebär att dina huvudsakliga mål inte är ekonomisk vinning, utan social delaktighet och integrering av människor som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Din verksamhet kan vara inriktad på rehabilitering, social gemenskap och sysselsättning.

• Det övergripande ändamålet för din verksamhet ska vara att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Eventuell ekonomisk vinning ska återinvesteras i den egna eller motsvarande verksamheter.

• Din verksamhet ska ha ett fokus på avfalls- och miljöfrågor genom att aktivt arbeta med att uppnå goda resultat inom återvinning och återanvändning. Exempelvis genom mycket god avfallssortering och avfallshantering, förberedelse till återanvändning eller försäljning av återbrukade produkter.

• Din verksamhet kan bedrivas i kommunal eller privat regi.

• Är din verksamhet en insamlingsorganisation ska den bedriva en offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. En förutsättning är att organisationens ändamål går att kontrollera. Insamlingsorganisationens ändamål får inte vara partipolitiskt eller oförenligt med lag eller god sed. Bedriver din verksamhet insamling på offentliga platser ska du ha tillstånd från berörda myndigheter på orten, exempelvis för behållare för textilinsamling vid gata och torg. Insamlingen ska baseras på en helt frivillig handling från bidragsgivarnas sida.

• Din verksamhet ska ha en webbsida eller sociala medier där verksamheten presenteras.

• Din verksamhet ska kunna besökas av Vafabmiljö inför beviljande av särskild avgift.

• Din verksamhet ska årligen samverka vid uppföljning av antal besök och eventuella kvalitetsbrister i inlämnat avfall.

Förhållningskrav mot Vafabmiljö om du blir beviljad

Om din verksamhet blir beviljad den lägre avgiften, baserat på kraven ovan, ska du även följa dessa regler vid ditt besök på återbruket:
• Avfalls- och sorteringsregler som är föreskrivna mot samtliga verksamhetskunder som besöker återbruken med syfte om att uppnå mycket god kvalité på sortering.
• Ordningsregler och krav om att besökande fordon får ha en totalvikt på maximalt 3,5 ton.
• Tydlig skyltning på fordon och medarbetare som tillhör verksamheten.

Om kraven inte efterlevs

Vafabmiljö har rätt att med omedelbar verkan upphöra med den lägre avgiften mot din verksamhet om något av gällande krav inte efterlevs. Din verksamhet kan fortsätta att besöka återbruket men debiteras då ordinarie gällande avgift.

Frågor?

Frågor i ärendet besvaras av vår marknadsenhet.

Ansökan om lägre avgift på återbruket
Vad heter din verksamhet?
Vilket organisationsnummer har din verksamhet?
Namn(Obligatoriskt)
Namn på dig som ansvarar för verksamheten
Adress(Obligatoriskt)
Vilken postadress och besöksadress har din verksamhet? Om det är samma adress fyll i båda fälten ändå.
Postnummer och Ort(Obligatoriskt)
Vilken postadress och besöksadress har din verksamhet?
E-post och telefonnummer(Obligatoriskt)
E-postadress och telefonnummer till din verksamhet.
Fakturaadress och fakturareferens
Fakturaadress för din verksamhet och fakturareferens till den som hanterar fakturan.
Ange registreringsnumret på alla de bilar som ansökan avser.
Min verksamhet uppfyller följande krav(Obligatoriskt)
Kryssa sanningsenligt i det som stämmer överens med din verksamhet. Observera att om din verksamhet inte uppfyller dessa krav kan du bli nekad lägre avgift.
Vilka krav som gäller kan du läsa om högre upp på denna webbsida.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vanliga frågor