Snöfall innebär sandning, skottning och borstning på och runt era kärl