Sidan du söker verkar inte finnas.

https://vafabmiljo.se/kundservice/dokument/sarskilda-villkor-for-schaktmassor/