Förseningar i sophämtningen i hela regionen
Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Vilka typer av förpackningar omfattas av förpackningsförordningen?

Alla förpackningar som omfattas av producentansvaret. För fastighetsnära insamling (FNI) handlar det om pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och både färgade och ofärgade glasförpackningar.