Vilka typer av förpackningar omfattas av förpackningsförordningen?

Alla förpackningar som omfattas av producentansvaret. För fastighetsnära insamling (FNI) handlar det om pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och både färgade och ofärgade glasförpackningar.