Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete med strategisk planering av avfallshantering och insamling av avfall i våra kommuner. Det kan handla om namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning eller fakturainformation. Vi behandlar personuppgifterna inom förbundet baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

  • Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.
  • Information vi samlar in om dig: Förbundet kan samla in uppgifter ifrån folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten, detta gör vi för att våra register ska vara så korrekta som möjligt.