Vet man hur mycket skräp som slängs?

En stor skräpmätning genomfördes av Håll Sverige Rent på uppdrag av Naturvårdsverket i juni 2020. Mätningen visade att det slängdes cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under mätveckan. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton.

 

Flera av kommunerna inom Vafabmiljö gör regelbundna skräpmätningar enligt ”Håll Sverige rents” metod. De kommunerna kan då följa upp sina mål och se resultat av åtgärder med bättre papperskorgar, informationskampanjer etc.