Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det gör den personuppgiftsansvariga myndigheten. Här är det direktionen för kommunalförbundet som ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt sätt. Direktionen är den grupp politiker som medlemskommunerna i Vafabmiljö Kommunalförbund har utsett.