Varför måste jag anmäla att jag komposterar hemma?

Anledningen till att du måste anmäla din hemkompost/bokashi är att det blir ett undantag från Miljöbalken som vi behöver känna till, eftersom VafabMiljö har ansvar för att samla in och behandla hushållens mat- och restavfall. När du hemkomposterar väljer du att själv ta hand om matavfallet och skapar ett eget kretslopp med dina odlingar. Det är då viktigt att du intygar att du gör det på ett bra sätt, som inte leder till besvär för människors hälsa eller miljön.