Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Varför har ni infört behållaren Fönster på Återbruket?

Genom att vi infört behållaren Fönster kan vi minska avfall till deponi (soptipp) med 50 procent. Det material som tidigare har lagts på deponi kan nu återvinnas.