Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vad kostar det att tvätta kärl?

Läs mer om kärltvätt här eller kontakta oss för aktuellt pris.