Vad kan jag göra för att slippa vissa avgifter?

De här möjligheterna har du för att minska dina utgifter.

Du kan:

  • välja ett sommarabonnemang om du har ett hus som endast används sommartid. Hämtning sker då maj till september. Då betalar du grundavgiften och hämtningsavgift för den perioden.
  • ansöka om uppehåll för hämtning om detta behov inte finns. Kom ihåg då att du fortfarande betalar grundavgiften.
  • ansöka om totalbefrielse från avgifterna. Då ska det inte uppstå något avfall alls under överskådlig tid och du får inte använda Återbruken.

Ansökan om totalbefrielse beviljas av kommunen, men du ansöker hos oss och vi tar ansökan vidare till din kommun.