Vad har jag för ansvar när det gäller tömning av fosforfilter?

Som fastighetsägare måste du se till att fosforfiltret blir bytt när det är mättat och köpa nytt filtermaterial. Det är endast borttransporten och omhändertagandet av filtermaterialet som är Vafabmiljös ansvar. Läs mer och beställ hämtning här.