Vad är kommunplast?

Kommunplast är plast som kommer från kommuninvånarna, därav namnet. Det är till exempel pulkor, plaststolar/-bord, leksaker, hinkar med mera som du sorterar på återbruken. Denna typ av plast skickas till energiåtervinning hos Mälarenergi och blir till energi och värme i våra hus.
Förpackningar av plast räknas inte till kommunplast och ska istället lämnas in på närmaste återvinningsstation och går till materialåtervinning. Vill du veta mer om plaståtervinning kan du läsa mer hos Svensk plaståtervinning: https://www.svenskplastatervinning.se/