Vad är ett fosforfilter?

Ett fosforfilter installeras efter en sluten markbädd och bygger på att avloppsvattnet passerar genom ett särskilt filter som absorberar fosforn i avloppsvattnet. Läs mer om fosforfilter här.