Naturvårdsverkets krav på att rapportera farligt avfall – hur fungerar det?

Skyldigheten att anteckna och rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret gäller för verksamheter. Som privatperson lämnar man in sitt farliga avfall till Vafabmiljös Återbruk och sedan sköter vi rapporteringen.

 

Ska du däremot lämna farligt avfall som verksamhet så kan du läsa om reglerna och om hur du gör på Naturvårdsverkets webb.